• صفحه اصلی
  • » دروغ نویسی دوباره رسانه های اقتدارگرا، این بار از قول وزیر امور خارجه آمریکا...

» هیلاری کلینتون

دروغ نویسی دوباره رسانه های اقتدارگرا، این بار از قول وزیر امور خارجه آمریکا

در حالی که رسانه های اقتدارگرا از قول وزیر سابق امور خارجه آمریکا نوشته بودند که وی خواستار ایجاد آشوب و تظاهرات در انتخابات 92 شده است، بررسی ها نشان می دهد که چنین جملاتی و حتی چنین مضمونی در اظهارات هیلاری کلینتون وجود ندارد و رسانه های دروغ پرداز، عبارت مورد اشاره را از خود اضافه کرده اند.