» هیات منصفه

درباره انتخاب هیات‌منصفه جدید

اگر مجریان قانون، در اینجا یعنی کسانی که اعضای هیات‌منصفه را برمی‌گزینند بر این فلسفه و هدف اصرار داشته باشند و گرایش فرهنگی یا اجتماعی یا سیاسی خود را در انتخاب اعضای هیات‌منصفه مداخله ندهند، در این‌صورت می‌توان امیدوار بود که هیات‌منصفه ترکیبی متوازن داشته و واقعا نماینده افکار عمومی باشد. در میان این افراد، موقعیت آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار ممتاز و متمایز است. آقای علی جنتی که از نظر سازمانی متولی کلی امر مطبوعات در کشور است، تقریبا در نخستین تجربه تعاملی جدی خود با سازمان‌های دیگر درخصوص مطبوعات قرار دارد.

روزنامه نگاران در زندان؛ پرونده‌های مطبوعاتی در دادگاه به صفر رسید

هر چند هنوز تعدادی از روزنامه نگاران به جرایم واهی در زندان هستند اما عضو هیات منصفه مطبوعات خبر می دهد که با رسیدگی به تمامی پرونده‌های مطروحه در دادگاه و اتمام دوره دو ساله فعالیت هیات منصفه مطبوعات، رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی از مهر ماه به‌روز می‌شود. بهمن امویی، احمد زیدآبادی، مهدی محمودیان، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی و تعداد دیگری از روزنامه نگاران در حال حاضر در زندان هستند.

نوشتاری از سعید شریعتی؛ در دفاع از جایگاه هیأت منصفه

مسأله من نگاه آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه و عضو سابق شورای نگهبان به جایگاه هیأت منصفه است.

مدير مسئول نشريه “انديشه فردا” مجرم شناخته شد

هيأت منصفه مطبوعات مدير مسئول اين نشريه را در مورد اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و افترا با اتفاق آراء مجرم شناخت و با اكثريت آراء مستحق تخفيف در مجازات ندانست.

متن دفاعیه تکان دهنده عیسی سحرخیز در محکمه

بر این باوریم كه حكومتی كه عنوان اسلامی برخود نهاده است، اگر در این جایگاه و وضعیت (اعمال جنایت و به‌كارگیری شكنجه) قرار بگیرد خود به‌خود مشروعیت‌اش زایل است.