• صفحه اصلی
  • » اخراج 7 مدرس دانشگاه الزهرا / 6 استاد در آستانه اخراج...

» هیئت علمی

اخراج 7 مدرس دانشگاه الزهرا / 6 استاد در آستانه اخراج

موج پاکسازی اساتید از دانشگاهها به بهانه عدم موفقیت علمی این بار دامن اساتید دانشگاه الزهرا را گرفت و رییس این دانشگاه از صدور احکام اخراج هفت عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا به دلیل عدم موفقیت علمی خبر داد.

پنج عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر در آستانه اخراج

ر ییس دانشگاه خواجه نصیر می گوید:”شرایطی که پنج عضو هیئت علمی این دانشگاه واقعا آمادگی برای ارتقا علمی را ندارند دیگر از آنها عذرخواهی می خواهیم و حکم به اخراج آنها از دانشگاه صادر می شود.”