• صفحه اصلی
  • » نصیری: بازنشستگی اساتید مخالف سیاست‌های دولت، تبعیض‌آمیز است...

» هیئت علمی دانشگاه

نصیری: بازنشستگی اساتید مخالف سیاست‌های دولت، تبعیض‌آمیز است

” وزارت علوم و دانشگاه‌ها به بهانه رکود علمی دست به بازنشستگی تبعیض‌آمیز اساتید زده‌اند که می‌توان گفت اگر قرار به این است که بر اساس رکود علمی اساتید بازنشسته شوند، باید تعداد زیادی از اساتید کشور بازنشسته شوند. “