• صفحه اصلی
  • » مدیرمسئول همشهری: کسی را اخراج نکردیم/ کارکنان واحد‌پژوهش‌همشهری: عذر‌همه ما را ...

» همشهری

مدیرمسئول همشهری: کسی را اخراج نکردیم/ کارکنان واحد‌پژوهش‌همشهری: عذر‌همه ما را خواستند

مدیر‌مسئول روزنامه همشهری گفته خبرنگاری از روزنامه همشهری اخراج نشده است. این سخنان واکنشی به موضوع اخراج جمعی از همکاران طرف قرارداد همشهری پس از انتخابات است که در روزهای اخیر مطرح شد‌.