• صفحه اصلی
  • » دعای افطار همسر تحققی: دعا می کنم امیدها به یاس تبدیل نشوند...

» همسر مهدی تحققی

دعای افطار همسر تحققی: دعا می کنم امیدها به یاس تبدیل نشوند

خانواده های زندانیان سیاسی امسال، هر شب، با شما از دعای خود بر سر سفره ی افطار می گویند، دل های شکسته ی منتظر بر آستانه ش آمین بگویید. امیدوارم مسیر به سمت عقلانیت و درست پیش برود و امیدها تبدیل به یاس نشوند. امیدوارم همه ی زندانیان سیاسی برگردند و شرایط کشور ما در همه زمینه ها رو به بهبود برود.