• صفحه اصلی
  • » باهنر: با اجرای مصوبات ابطال‌شده از سوی رییس‌مجلس، برخورد می‌کنیم...

» هدم اجرای قوانین

باهنر: با اجرای مصوبات ابطال‌شده از سوی رییس‌مجلس، برخورد می‌کنیم

باهنر تاکید کرد: مصوبه های دولت مشروط به اینکه مورد اعتراض رئیس مجلس قرار نگیرد لازم الاجرا است.