• صفحه اصلی
  • » کاهش محکومیت یک استاد دانشگاه بجنورد در دادگاه تجدیدنظر...

» هادی حکیم شفایی

کاهش محکومیت یک استاد دانشگاه بجنورد در دادگاه تجدیدنظر

هادی حکیم شفایی، که از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بود، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد به سه سال زندان محکوم شده بود. اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یک سال حبس کاهش یافت.