• صفحه اصلی
  • » نماینده سابق مجلس: حکومت نگران است که مردم در مقابل حرکت لباس شخصی ها به خیابان بیا...

» نیروهای خودسر، لباس شخصی ها

نماینده سابق مجلس: حکومت نگران است که مردم در مقابل حرکت لباس شخصی ها به خیابان بیایند

شرایط کشور به نسبت گذشته تفاوت‌های زیادی پیدا کرده است. امروز مجموعه حاکمیت این بیم را دارد که در مقابل حرکت‌های «خودسرها» مردم هم به خیابان بیایند. اگر روزگاری مردم در مقابل خودسرها خیابان‌ها را خالی می‌کردند، امروز این احتمال وجود دارد که حرکت‌های هدایت شده خودسرها یا لباس شخصی‌ها با مخالفت علنی مردم مواجه شود. به همین دلیل فکر نمی‌کنم که حداقل در آینده نزدیک شاهد حضور کفن‌پوشان در خیابان‌ها باشیم.

نام نمایندگان و شخصیت های منتفذ در پرونده قم؛ آیا تاریخ مصرف لباس شخصی ها به پایان رسیده؟!

این افراد که امروز نماینده مجلس از کار آنان به عنوان خیانت نام می برد، ساخته و پرداخته کانون‌های قدرت اند، بارها به مجالس سخنرانی و تجمعات حمله کرده و خسارت‌های بی‌شماری برای کشور به همراه داشته اند، اما تا وقتی که کار به خودشان نرسیده بود، امثال همین نماینده مجلس نیز رفتارهای آنان را احساسات پاک و مردمی می خواندند و کسی برای مقابله با این آفت که به جان کشور و انقلاب افتاده است، عزمی جدی نداشت

چه کسی شهر را کثیف می‌کند، مردم کوچه و بازار یا لباس‌شخصی‌های گوش به فرمان؟

انتشار یادداشتی در کلمه با عنوان «بی‌تعهدی دولتمردان در قبال مردمشان را به رخ غیرمتعهدها بکشیم» که در آن به ضرورت آگاهی بخشی و استفاده از فرصت حضور غیر متعهدها اشاره شده بود؛ اقتدارگرایان را خوش نیامد و آنها با اتهام زنی و دروغ پردازی سعی کردند مثل سه سال گذشته، کارهایی را به سبزها نسبت دهند که هیچ سنخیتی با حرکت مسالمت جویانه و اصلاح طلبانه سبزها ندارد، بلکه اتفاقا اقداماتی است که لباس شخصی ها در حمایت پوشش رسانه ای سایت های اقتدارگرا انجام داده اند.

حاشیه امنیتی شعبان بی مخ ها تا کی و کجا؟! حرم امام رضا، شب قدر

پس از این همه سال از حضور خودسرها! که یک روز تیر بر پیشانی سعید حجاریان زدند و دیگر روز مردم پرسشگر ” رای من کجاست؟ ” را در خیابان ها به خون غلتاندند، یک روز به بیت آیت الله منتظری حمله کردند و روز دیگر شیشه های دفتر آیت الله صانعی شکستند. همان ها که به مقبره علما و مراجع هم رحم نکردند و به آرامگاه پدر سیدمحمد خاتمی هم سنگ پراکنی کرده بودند. همان کسانی که به حسینیه آیت الله دستغیب آتش گشودند، حالا به حرم امان هشتم رفته اند و در شب قدری که از هزار شب بالاتر است، به سوی مردم عزادار بطری آب پرت کرده اند و شعار در حمایت از رهبری داده اند!