• صفحه اصلی
  • » صدا و تصویر؛ اذان میرحسین برای نوه اش، ۳ روز پس از شهادت سیدعلی موسوی...

» نوه

صدا و تصویر؛ اذان میرحسین برای نوه اش، ۳ روز پس از شهادت سیدعلی موسوی

رسم است که ششمین روز تولد هر نوزاد اسمش را بزرگتر فامیل با نوای اذان در گوشش زمزمه کند. این فیلم ۶ روزگی نوه میرحسین است و سومین روز بعد از شهادت عاشورایی خواهرزاده اش در سال ۸۸