• صفحه اصلی
  • » تاييد 5 سال حبس تعزيري براي مهدی معتمدی، عضو نهضت آزادي ايران...

» نهضت ازادی

تاييد 5 سال حبس تعزيري براي مهدی معتمدی، عضو نهضت آزادي ايران

اين عضو كميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، نخستين بار در فروردين 1388 به بهانه‌ نقش داشتن در تنظيم و انتشار بيانيه درخواست نظارت بين‌المللي در انتخابات دهم رياست جمهوري بازداشت و پس از 45 روز حبس انفرادي به قيد كفالت آزاد شد و بار دوم، پس از وقايع عاشوراي 1388 به اتهام شركت در اين تجمع، بازداشت و پس از حدود دو ماه در دهم اسفند همان سال آزاد شد.

ابراهیم یزدی ،صباغیان و غروی بازداشت شدند

دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل و مهندس هاشم صباغیان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران که برای شرکت در مراسم ختمی مربوط به یکی از اعضاء نهضت آزادی در شهر اصفهان به این شهر سفر کرده بودند، بعد از ظهر امروز به اتفاق دکتر سید علی اصغر غروی مسئول شاخه اصفهان این حزب دستگیر شدند.