• صفحه اصلی
  • » نمایندگان ویژه احمدی نژاد جایگزین سفرا می‌شوند...

» نمایندگان رییس جمهور

نمایندگان ویژه احمدی نژاد جایگزین سفرا می‌شوند

از فهرست ارائه شده به عنوان نمایندگان ویژه احمدی نژاد که اختیاراتی فراتر از سفرا دارند اطلاعی در دست نیست ، اما گفته می شود برخی کشورهای همسایه ، آمریکای لاتین و آفریقایی بسته به حساسیت و اهمیت در این چارچوب قرار دارند.