• صفحه اصلی
  • » سه عضو خانواده نماینده ورزقان، قربانی تصادف رانندگی...

» نماینده ورزقان

سه عضو خانواده نماینده ورزقان، قربانی تصادف رانندگی

در پی ناامنی جاده ها سه نفر از اعضای خانواده الهوردی دهقانی نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی در سانحه رانندگی جان سپردند.