• صفحه اصلی
  • » بروجردی: مذاکره همزمان با تهدید و تحریم غیرقابل قبول است...

» نماینده بروجرد

بروجردی: مذاکره همزمان با تهدید و تحریم غیرقابل قبول است

نماینده بروجرد در مجلس افزود: غربی ها باید صداقت پیشه کنند و رفتار فاقد صداقت آنها در گذشته باعث دیوار بلند بی اعتمادی میان ملت ایران و آنها شده است.