• صفحه اصلی
  • » افتتاح نمایشگاه آثار میرحسین موسوی در آکادمی هنر برلین...

» نمایشگاه نقاشی موسوی

افتتاح نمایشگاه آثار میرحسین موسوی در آکادمی هنر برلین

آقای امیر ارجمند در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا کارهای فرهنگی این امکان را می دهد تا هنرمند به مردم نزدیک تر شود، گفت: “در فرصتی که آقای موسوی از سیاست دولتی دوری کرد، توانست بازگشتی به خود داشته باشد، بازگشتی که در تحول شخصیت ایشان موثر بود. ما در سال 1388موسوی جدیدی را می بینیم. او در این زمان توجه بیشتری به آزادی اندیشه، کرامت انسانی و حقوق بشر دارد.

معاون آکادمی هنر آلمان: آثار موسوی نشانه پایداری و اراده برای بقا است

یوهانس اودنتال، معاون آکادمی هنر آلمان و مسئول برنامه ریزی این آکادمی می گوید که آثار میرحسین موسوی به نیابت از اندیشه های او در نمایشگاه “مراقبه آزادی” به نمایش گذاشته می شود؛ آثاری که سمبل و نشانگر بقا و پایداری است.

دعوت رییس فرهنگستان هنر آلمان از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد

اینجانب مشتاقانه منتظر نمایشگاه 28 مورد از کارهای روی کاغذ آقای میر حسین موسوی هستم که به خاطر رنگ آمیزی ویژه آنها و ویژگی مبانی نقاشی بلافاصله مورد توجه من و همکارانم در فرهنگستان قرار گرفت. من آرزو می کنم که کارهای یاد شده در برلین و آلمان مورد توجه بسیار قرار گیرند. در گفت و گویی که پس از افتتاح نمایشگاه انجام می گیرد در وهله نخست وضعیت شما مورد بحث قرار خواهد گرفت. برای فرهنگستان هنر و اینجانب آزادی بیان و آزادی هنر، بخش ضروری و صرف نظر نکردنی یک جامعه دموکراتیک است.