• صفحه اصلی
  • » بررسی واگذاری نمایشگاه بین المللی به صداوسیما در مجلس...

» نمایشگاه بین الملل

بررسی واگذاری نمایشگاه بین المللی به صداوسیما در مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه دولت برای واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما با توجه به تغییر دولت، نیاز سازمان صدا وسیما و ارزش این واگذاری از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار می گیرد.