• صفحه اصلی
  • » نقویان: کارهای رسانه ملی مرا را یاد رفتار ساواک می اندازد...

» نقویان

نقویان: کارهای رسانه ملی مرا را یاد رفتار ساواک می اندازد

اگر مسئولیتی به نمایندگان کشور و دیپلمات هایمان داده ایم، باید به آنها اعتماد کنیم. پس نباید این چیزها را در رسانه ملی پخش کنیم و به آن دامن بزنیم. این کارها مرا به یاد رفتار ساواک می اندازد که در مجالس وعظ و سخنرانی شرکت کرده و از گوشه و کنار مدام صلوات می فرستادند تا مردم صدای سخنران و حرف حق او را نشنوند!

نقویان: برخی خود را مصون از خطا می دانند و هر کاری می خواهند انجام می دهند

نقویان می گوید: مطمئنم اگر امام زمان هم بیاید، برخی حرف خود را می زنند همچنانکه در مقابل حضرت علی هم عده ای گفتند «حرف، حرف ماست». عده ای چنان منجمدالفکر شده اند چاره ای جز سکوت در مقابلشان نیست.

نقویان: اطلاعات را کانالیزه می کنند؛ مردم بریده اند/ با این انگ ضد ولایت و ضد انقلاب دیگر کسی باقی نمانده است

این (شبکه های) تلویزیون اگر عقل داشتند این دوربین را برمی‌داشتند و می‌رفتند آنچه را که واقعیت‌های جامعه است در پچ‌پچ‌های تاکسی و اتوبوس و مترو و محفلی، این را منتشر می‌کردند. ما انقلاب کردیم که بتوانیم حرف بزنیم و انتقاد کنیم و الا اختناق اعلی‌حضرتی که قبلا هم بود و لازم نبود که خون بدهیم تا دوباره برسیم سر جای اولمان!