• صفحه اصلی
  • » سبزهای گمنام /مخالفت با آزادی مشروط نظام حسن پور، شهروند معترض به نتيجه انتخابات...

» نظام حسن پور

سبزهای گمنام /مخالفت با آزادی مشروط نظام حسن پور، شهروند معترض به نتيجه انتخابات

نظام حسن پور، جوان 25 ساله و از شهروندان معترض به نتيجه انتخابات ظهر عاشورا در تهران دستگير شده است .او بيش از يك سال است كه بدون مرخصي در بند 350 زندان اوين به سر مي برد .

سبزهای گمنام /تقليل حكم نظام حسن پور از زندانيان حوادث پس از انتخابات

نظام حسن پور از اهالی کوهدشت لرستان است و در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد استان لرستان مشغول به تحصیل بود. وی به دلیل مشکلات شدید مالی مجبور به ترک دانشگاه و مهاجرت به تهران شد و در این شهر به عنوان کارگر ساده مشغول به کار شد.

سبزهای گمنام /روایتی کوتاه از زندگی و اتهامات یکی از بازداشت شدگان عاشورای تهران

نظام حسن پور از اهالی کوه دشت لرستان است و در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد استان لرستان مشغول به تحصیل بود. وی به دلیل مشکلات شدید مالی مجبور به ترک دانشگاه و مهاجرت به تهران شد و در این شهر به عنوان کارگر ساده مشغول به کار شد.نظام که سرپرستی از خانواده اش را نیز به عهده دارد با این اتهام مواجه شده است که به نیروهای پلیس در روز عاشورا حمله کرده است، او بارها در بازجویی ها و دادگاهش تاکید کرده است که بی گناه است .