» نصرت الله تاجیک

نصرت الله تاجیک به تهران بازگشت

سال گذشته نصرت الله تاجیک در انتقاد به اقدامات وزارت خارجه در نامه سرگشاده ای نوشته بود: اگر پانزده سرباز و تفنگدار انگلیسی که در آبهای داخلی ایران دستگیر شده بودند به مردم انگلیس هدیه داده نمی شدند؛اگر پنج قایقران انگلیسی که بازهم در آبهای داخلی ایران دستگیر شده بودند یکطرفه از جزیره سیری راهی کشورشان نمی شدند(واقعه ای که حتی در مطبوعات انگلیسی نوشتند که به احتمال زیاد ایران در مقابل آزادی من از این شرایط خفت بار آنها را آزاد خواهد کرد! )؛اگر خبرنگار انگلیسی یونانی دستگیر شده در سال ۱۳۸۸ و حتی خبرنگار انگلیسی اخیری که دستگیرشده بود، به راحتی آزاد نمی شدند؛اگر دو خبرنگار آلمانی دستگیر شده در ایران به وزیر خارجه شان پیش کش نمی شدند؛اگر افراد آمریکایی دستگیر شده در ایران در آستانه سفر رئیس جمهور به نیویورک مورد رحم و شفقت قرار نمی گرفتند؛ و اگر های دیگر که اگر عمری باشد باید هر زمان که به ایران برگشتم با مردم عزیز و مسئولان کشور در میان بگذارم، اگر هایی هستند که هر یک از آنها ضربه ای بر سیاست خارجی ما زده است.

پایان شش سال گروگانگیری؛ نصرت الله تاجیک در آستانه بازگشت به ایران

قاضی تشخیص داده بود که دلایل وزیر کشور انگلیس برای عدم توجه به گزارشات پزشکی و میزان تخریب سلامتی و نیز نگهداری این دیپلمات در حبس خانگی در انگلیس به دلایل سیاسی، غیر قانونی و ناکافی بوده است.