• صفحه اصلی
  • » برگزاری نشست های صمیمی احمدی نژاد با نمایندگان ماهانه شد/ همه مشکلات اقتصادی پیش ا...

» نشست احمدی نژاد با نمایندگان

برگزاری نشست های صمیمی احمدی نژاد با نمایندگان ماهانه شد/ همه مشکلات اقتصادی پیش از انتخابات حل می شود!

هر چند فراکسیون رهروان شرکت در این جلسه را تحریم کرده بود، اما در جلسه شب گذشته 150 نماینده حضور داشتند که حامیان احمدی نژاد و طیف نزدیک به حداد عادل بودند.