• صفحه اصلی
  • » واکنش سیدمصطفی تاجزاده به «نرمش قهرمانانه»...

» نرمش قهرمانانه

واکنش سیدمصطفی تاجزاده به «نرمش قهرمانانه»

محور دیگر سخنان رهبر که بسیار مثبت بود و من به سهم خویش از بابت آن تشکر می کنم، نرمش قهرمانانه در سیاست داخلی و عدم جواز فعالیت های سیاسی سپاه پاسداران است. به این ترتیب رهبری راه را برای سیاست ورزی مدنی و خروج حزب پادگانی از این قلمرو باز کرد که امیدوارم به خصوص کسانی که خود را ذوب در ولایت می دانند به سخنان صریح ایشان پاسخ مثبت دهند و روش های گذشته را ترک کنند و بعد از این دیگر مهندسی معقول و منطقی انتخابات را وظیفه ذاتی سپاه نخوانند.