• صفحه اصلی
  • » نجفقلی حبیبی: اصولگرای واقعی نمی‌توان بر اساس منافع حزبی، ایرادات دولت را ندیده ب...

» نجفقلي حبيبي

نجفقلی حبیبی: اصولگرای واقعی نمی‌توان بر اساس منافع حزبی، ایرادات دولت را ندیده بگیرد

متاسفانه جريان‌هاي سياسي با بدعتي نه چندان قابل قبول، به خود اين اجازه را مي‌دهند كه قانون اساسي را بر اساس سليقه و اهداف خود تفسير كنند. اين مي‌تواند هزينه‌هاي زيادي وارد كرده و در راستاي اجرايي شدن قوانين مشكلات متعددي را به وجود آورد.