• صفحه اصلی
  • » آخرین نتایج شمارش آرا : حسن روحانی با بیش از 830 هزار رای و با فاصله زیاد از نفرات بعد...

» نتایج شمارش آرا

آخرین نتایج شمارش آرا : حسن روحانی با بیش از 830 هزار رای و با فاصله زیاد از نفرات بعدی تا کنون پیروز انتخابات است

بر اساس این آمار حسن روحانی با 834859 رای در صدر است و پس از آن قالیباف با اختلاف بیش از 500 هزار رای در جایگاه دوم قرار دارد.