» میلی منفرد

میلی‌منفرد از وزارت علوم رفت

مجتبی شریعتی نیاسر که از اساتید مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری روز شنبه معارفه شده و میلی منفرد از این سمت تودیع خواهد شد

مخالفت نجفی با استعفای میلی منفرد و سمنانیان

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت که با استعفای معاون آموزشی و رییس مرکز هیات های امنای این وزارتخانه موافقت نکرده است

میلی‌منفرد و سمنانیان از وزارت علوم استعفا دادند

جعفر میلی منفرد معاون آموزشی و سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه مرکزی طی نامه‌های جداگانه‌ای استعفای خود را به نجفی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقدیم کردند

چگونگی بازداشت میلی منفرد از زبان خودش: خواستند از آقای خاتمی تبری بجویم

آقای «مطهری» البته به نقش برخی دستگاه‌ها در افتادن وزرای کابینه یازدهم اشاره داشتند و اینکه اسنادی در اختیار برخی نمایندگان قرار گرفته که تنها می‌توانسته ازطریق برخی نهادهای خاص به آنها رسیده باشد.
خب بالطبع وقتی برخی اطلاعات در اختیار افراد قرار می‌گیرد و ماجراهایی اتفاق می‏افتد، این مساله به ذهن می‌رسد.