• صفحه اصلی
  • » حضرت علی اکبر؛ اسطوره تاریخ مقاومت و ایستادگی...

» میلاد علی اکبر

حضرت علی اکبر؛ اسطوره تاریخ مقاومت و ایستادگی

درود بر مادرش لیلا و بر مادران لیلاگونه ای که چنین اسطوره هایی پروریدند و به یاد رعنا قامتانشان، صبورانه ایستادگی می کنند