• صفحه اصلی
  • » ترسیم راههای پیش روی نظام توسط میرحسین: رویکرد اقتدارگرایانه یا انتخاب مردم...

» میر

ترسیم راههای پیش روی نظام توسط میرحسین: رویکرد اقتدارگرایانه یا انتخاب مردم

سابق بر این در کشور ما با فرصت ها و راههای گوناگونی برای برخورد با مردم استفاده می شد. حوادث یک سال اخیر و شیوه برخورد با مردم به تدریج این تنوع را از بین برده است. می توان گفت که نظام و کشور امروز با دو راه کاملا متضاد روبروست/این مردم هستند که تشخیص می دهند که چه کسی را با چه طرز تفکری به مجلس بفرستند و این نمایندگان واقعی مردم و نه وکلای تسخیری آنها هستند که تشخیص می دهند که مصالح کشور کدام است و چگونه باید کشور را اداره کرد. در این شکل همه اعضای حکومت منتخب مردم و خدمتگزار آنها هستند و نه حاکم برآنها.

ناگفته هایی از هشت سال دفاع مقدس در تازه ترین سخنان میرحسین

بنده هنوز لب به سخن درباره دهه اول انقلاب باز نکرده ام و هیچ گاه هم میل نداشته ام در این باره صحبت کنم ولی ظاهرا مجبورم در صورت ادامه این تحریف ها برای دفاع از رزمندگان سلحشور و مدیران برجسته ای که در این میان سهمم عمده داشتند ناگفته های خود را بگویم و نیز بگویم که استعفای سال 67 بر سر چه بود.