• صفحه اصلی
  • » دختران میرحسین و رهنورد از شنیدن صدای پدر و مادر خود نیز محرومند...

» میرحسین و رهنورد

دختران میرحسین و رهنورد از شنیدن صدای پدر و مادر خود نیز محرومند

یک ملاقات آن هم از شب عید نوروز تا کنون برای دو دختر، و دو ملاقات برای یکی از دختران میرحسین موسوی تنها سهم دختران میرحسین و رهنورد از دیدار پدر و مادرشان طی نزدیک به ۸ ماه گذشته بوده است. آن ها حتی نتوانسته اند تماس تلفنی با پدر و مادر خود داشته باشند. زهرا و نرگس آخرین بار صدای پدر و مادر خود را ۱۰ اردیبهشت ماه از پشت تلفن شنیده اند و همه اینها در حالی است که حتی مجرمان خطرناک نیز از این حقوق ابتدایی در زندان ها برخوردارند.

یادداشتی از نرگس موسوی: آن شب «یا حسین» گفتیم و باتوم نخوردیم

دختر نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس که در 7 ماه گذشته فقط توانسته یک بار مادر و پدر خود را ملاقات کند از لحظه ای می گوید که مردم فریاد “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” سر می دادند و او نیز با صدای گرفته فریاد می زند و آزادی زندانیان سیاسی را که با گوشت و پوست و استخوانم لمس کرده می خواهد.
خواسته ای که به گفته ی او، خوب درک می کند فرزند زندانی سیاسی بودن و ماه ها بی خبری و دلتنگی و تهمت های تند و نامربوط، اذیت و آزارها و بازجویی ها یعنی چه…