• صفحه اصلی
  • » میرحسین و رهنورد عید نیمه شعبان را هم بدون ملاقات و تماس تلفنی گذراندند...

» میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، خانواده میرحسین موسوی

میرحسین و رهنورد عید نیمه شعبان را هم بدون ملاقات و تماس تلفنی گذراندند

علیرغم برخی امیدها و انتظارات و حتی نقل بعضی شایعات، میرحسین و رهنورد، دو همراه محصور جنبش سبز حتی روز عید را نیز بدون ملاقات و تماسی با اعضای خانواده ی خود در منزل به تنهایی گذراندند.