• صفحه اصلی
  • » آخرین تلاشهای دولت دهم؛ دستور به ادامه تخریب بافت تاریخی یزد...

» میراث فرهنگی ی

آخرین تلاشهای دولت دهم؛ دستور به ادامه تخریب بافت تاریخی یزد

بافت تاریخی یزد ثبت شده است و حساسیت بین المللی روی آن وجود دارد. این که خبر در رسانه‌های بین المللی منتشر شد به خاطر حساسیت‌ها روی بافت تاریخی یزد است. این تخریب‌ها به دلیل ندانم کاری برخی آقایان انجام شده است. باید از تخریب این بافت تاریخی متاسفم بود، چون در بافت های تخریب شده چند اثر تاریخی وجود داشت که مسئولان باید درباره تخریب آنها پاسخگو باشند.