• صفحه اصلی
  • » باور كنيد! همسايه‌ها مي‌خواهند صاحبخانه شوند...

» میادین نفتی مشترک

باور كنيد! همسايه‌ها مي‌خواهند صاحبخانه شوند

وقتي مي‌گوييم منابع ملی ایران توسط همسایگان به تاراج می‌رود زياد شگفت زده نشوید. دولتمردان ومخالفان اين نظر حق دارند. آنها اعتقاد دارند توسعه صنعت نفت ایران با سقوط در گودال انزوا و كابوس فقر دانش و تکنولوژی روبرو نبوده است. بدون شك اما در چند سال‌ گذشته بسياري از شرکت‌ها و سرمایه گذاران بزرگ جای خود را به شرکت‌های متوسط‌ داخلی و کوتاه قد آسیایی داده‌اند. اينها حقايق غير قابل انكار است.