• صفحه اصلی
  • » تبرئه مهران رهبری در دادگاه تجدید نظر‎...

» مهران رهبری

تبرئه مهران رهبری در دادگاه تجدید نظر‎

از میان دراویش گنابادی بازداشت شده در شهریورماه سال ۹۰ در شهر تهران؛ آقایان مصطفی عبدی به سه سال حبس تعزیری، علی معظمی به دو سال حبس تعزیری، علیرضا روشن به یک سال حبس تعزیری و نصرت طبسی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند اما در مرحله تجدید نظر با وجود اینکه آن‌ها نیز به اتهام مشابه «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» متهم بودند، رای محکومیت هر یک عینا تایید شد.