• صفحه اصلی
  • » پیام تسلیت خانواده مهدی کروبی: مرحوم حاج سید جوادی هرگز بر خلاف اعتقاد و باورش قدمی...

» مهدی کروبی، احمدصدر حاج سیدجوادی

پیام تسلیت خانواده مهدی کروبی: مرحوم حاج سید جوادی هرگز بر خلاف اعتقاد و باورش قدمی برنداشت

خدمات این مرد بزرگ و آزاده در پیش و بعد از انقلاب بر کسی پوشیده نیست. این مسلمان حقیقی و آزاده تا پایان عمر پر برکت اش در امر به معروف و نهی از منکر صاحبان قدرت کوتاهی نکرد و مشتاقانه هزینه ی آن را پذیرا شد.
در بزرگی حاج سید جوادی همین بس که بخاطر مصالح زود گذر دنیا بر خلاف مدعیان امروزی، هرگز بر خلاف اعتقاد و باورش قدمی برنداشت.