• صفحه اصلی
  • » امام موسی صدر سیاست را از ایجاد آگاهی و شبکه اجتماعی آغاز کرد...

» مهدی فرخیان

امام موسی صدر سیاست را از ایجاد آگاهی و شبکه اجتماعی آغاز کرد

امام موسي صدر از طريق فعاليت‌هاي اجتماعي و ايجاد شبكه‌ها و ساختارهاي اجتماعي راه را به پارلمان و دموكراسي گشود؛ يعني از سياست شروع نكرد بلكه از آگاهي شروع كرد و سپس به پارلمان رسيد. امام موسي صدر به عنوان يك روحاني روشنفكر پذيرفت كه نمي‌خواهد حرف‌هاي روشنفكرانه بزند، بلكه مي‌خواهد در يك جامعه‌ آسيب‌ديده وارد ميدان عمل شود.