» مهدی برهمند پور

کوچه اختر و عطر نرگس

شعری از مهدی برهمندپور برای عزیزان در حصر عطر نرگس کاش کوچه اختر بارون بزنه گلای یاس لب ایوون بزنه بوی بارون برسه تو اتاقشون عطر یاس برسه به مشامشون کوچه اختر همیشه بوی عشق میده مرد کوچه همیشه بوی نون میده اون کوچه تا امروز دو سال حصر شده سر کوچه در آهنی سیاهی […]