• صفحه اصلی
  • » همسر زیدآبادی: رویای هر روز ما آزادی همسرم است...

» مهدیه محمدی

همسر زیدآبادی: رویای هر روز ما آزادی همسرم است

خودتان بهتر می دانید وجود پدر در کنار فرزندان به ویژه پسران چقدر می تواند مفید باشد، خصوصا وقتی در سن بلوغ باشند. دو پسر ما در سن بلوغ هستند و دیگری هم که کوچک تر است، هرکدام به نوعی به پدرشان نیاز دارند. ولی متاسفانه فرزندان بيگناه من، یک سال و نیم است كه از داشتن نعمت پدر محروم شده اند.