» مهدي افشارنيك

جنگ خاموش تهران

هم‌اكنون تهران سالي 50 هزار فوتي دارد كه از اين ميزان سالي 20 تا 22 هزار نفر به خاطر بيماري‌هاي قلبي تنفسي جان مي‌دهند. عمده فوت‌شدگان بين 45 تا 55 سال هستند. در واقع در اين 14 سال هواي تهران قاتلي ورزيده‌تر شده است طوري كه در آن سال در هر ساعت يك نفر را برمي‌گزيد و اكنون دو نفر در يك ساعت. در مطالعات شهري، شهر يك موجود زنده ارزيابي مي‌شود. نفس مي‌كشد توسعه مي‌يابد و كالبد به دوران عوض مي‌كند. با اين تصوير بالاخره آيا جنگي خاموش در جريان نيست.