• صفحه اصلی
  • » مدیرعامل منطقه آزاد قشم: سوء جریان ها در قشم اموال ملت و دولت را غارت کرده اند...

» منطقه آزاد قشم

مدیرعامل منطقه آزاد قشم: سوء جریان ها در قشم اموال ملت و دولت را غارت کرده اند

شهریار مشیری با شرم آور خواندن سوء جریان های فراوان در این منطقه این جریان ها راغارت اموال ملت و دولت دانست وگفت: اگرمی دانستم که اوضاع سازمان منطقه آزاد قشم چنین است، هرگز این مسئولیت را نمی پذیرفتم.