• صفحه اصلی
  • » تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران تصویب شد...

» ممنوعیت سرمایه گذاری

تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران تصویب شد

به موجب پیش‌نویس این تحریم‌ها، 41 نفر از مقامات ایرانی، 57 شرکت و زیرمجموعه‌های آن و همچنین 15 شرکت که از سوی سپاه پاسداران اداره می‌شود و همچنین شرکت‌های فعال در برخی خطوط کشترانی ایران با تحریم‌های اتحادیه اروپا مواجه می‌شوند. “