• صفحه اصلی
  • » آغاز ساخت مقبره شمس تبریزی تا یک ماه آینده...

» مقبره شمس تبریزی

آغاز ساخت مقبره شمس تبریزی تا یک ماه آینده

: طرح نهایی این یادمان در کمیته‌ای در حال بررسی است تا اثری تلفیقی در قالب یک کار خوب از چند طرح معماری و درخور فرهنگ مردم ایران برای تولید انتخاب شود.