• صفحه اصلی
  • » سردیس پروفسور معتمدنژاد رونمایی شد...

» معتمد نژاد

سردیس پروفسور معتمدنژاد رونمایی شد

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مراسم رونمایی از سردیس پروفسور معتمدنژاد گفت: امروز عرصه فرهنگ بیش از ارتباطات ابلاغی به ارتباطات اقناعی نیاز دارد تا حاکمیت روح محتوایی در فعالیت های فرهنگی محقق شود.