• صفحه اصلی
  • » معاون سیاسی سپاه در یکسال دوبار عوض شد؛ نوری رفت، سنایی راد آمد...

» معاون سیاسی سپاه

معاون سیاسی سپاه در یکسال دوبار عوض شد؛ نوری رفت، سنایی راد آمد

اینک شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری نوری جای خود را به سنایی راد می دهد. سنایی راد که تا پیش از این جانشین معاونت سیاسی سپاه بود، دارای دکترای علوم سیاسی بوده و مسئولیت هایی چون معاونت سیاسی سازمان بسیج مستضعفین را عهده دار بوده است.