• صفحه اصلی
  • » معاون دیوان محاسبات: هیچ مجموعه‌ای را در کشور نداریم که از بیت المال استفاده کند...

» معاون دیوان محاسبات

معاون دیوان محاسبات: هیچ مجموعه‌ای را در کشور نداریم که از بیت المال استفاده کند

همتی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مجموعه‌ای را در کشور نداریم که از بودجه عمومی (بیت المال) استفاده کند و خارج از نظارت دیوان محاسبات باشد.