• صفحه اصلی
  • » عبدالعلی دستغیب: مشکلات اقتصادی مردم باعث شده علاقه و وقت چندانی برای مطالعه نماند...

» مطالعه

عبدالعلی دستغیب: مشکلات اقتصادی مردم باعث شده علاقه و وقت چندانی برای مطالعه نماند

اگر در جریان ممیزی وزارت ارشاد تغییراتی داده شود و نسبت به آثار نویسندگان با تسامح بیشتری برخورد شود، خواننده هم با کتاب‌ها و حرف‌های جدید روبرو می‌شود و قطعآ برای مطالعه‌ی بیشتر علاقه نشان می‌دهد. با درنظر گرفتن این شرایط، شما مشکلاتی مثل گرانی کاغذ و کتاب را درنظر بگیرید و به آن اضافه کنید مشکلات کار و اقتصادی مردم را که همه با هم باعث می‌شوند علاقه و وقت چندانی برای مطالعه کتاب باقی نماند.