• صفحه اصلی
  • » پیامدهای حذف «مطالعات زنان» در دانشگاه تهران...

» مطالعات زنان

پیامدهای حذف «مطالعات زنان» در دانشگاه تهران

رشته مطالعات زنان که طي سال‌هاي گذشته با تغييرات زيادي روبه‌رو شد و در نهايت به ايجاد گرايش‌هاي زن و خانواده و حقوق زن در اسلام منتهي شد، امسال در دانشگاه تهران هيچ ظرفيتي را به خود اختصاص نداده است. اين‌رشته سال گذشته نيز از ‌رشته‌هاي دانشگاه علامه‌طباطبايي حذف شده بود. تنها دانشگاه‌هاي اصفهان، الزهرا، تربيت مدرس، خوارزمي تهران، شيراز و شهيدباهنر کرمان اين‌رشته را در دفترچه درج کرده‌اند.