• صفحه اصلی
  • » مجلس مجازات آلوده‌كردن آب‌ها به مواد نفتی را تعیین كرد...

» مصوبه مجلس

مجلس مجازات آلوده‌كردن آب‌ها به مواد نفتی را تعیین كرد

مسئولان نفتكش، كشتی، شناور و تاسیسات نفتی بر اساس مصوبه مجلس مكلف شدند در صورت بروز آلودگی به هر دلیل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیك‌ترین بندر ایران و مقامات محلی سازمان‌‌های حفاظت محیط زیست و شیلات اطلاع دهند