• صفحه اصلی
  • » مصطفی بادکوبه ای پس از آزادی از زندان: عزیزان در حصر دلسوز نظامند...

» مصطفی بادکوبه ای

مصطفی بادکوبه ای پس از آزادی از زندان: عزیزان در حصر دلسوز نظامند

مصطفی بادکوبه ای، با تاکید بر اینکه کسانی که موجب به زندان افتادن او شده اند را نه دشمن که دوست می داند،گفت: از آنچه اتفاق افتاد ناراحت نیستم و می گویم الخیر فی ما وقع. وی با اظهار امیدواری نسبت به رفع حصر با توجه به واگذاری این موضوع به شورای عالی امنیت ملی، تصریح کرد: من یقین دارم که عزیزان در حصر دلسوز نظام بوده و هستند، مخالفتی با نظام نداشته اند.

دعای افطار از زندان اوین/ مصطفی بادکوبه ای: دستهایمان، آیه های عشق را به آسمان بر می گردانند

زندانیان سیاسی امسال، هر شب، با شما از دعای خود بر سر سفره ی افطار می گویند، دل های شکسته ی منتظر بر آستانه ش آمین بگویید. مصطفی بادکوبه ای: دستهایمان، آیه های عشق را به آسمان بر می گردانند، تا فرشتگان دوباره سرمست شوند، و خداوند، نگاه لطفش را به میهمانانش بیفکند، رمضان است، باران عشق می بارد

اوین، حرای عشق/ شعری از مصطفی بادکوبه ای

سرودم گر زمانی “رنج مردم” / به صحرای حماسه گر شدم گم / گر از خاک اهورایی سرودم / وگر از کیش بینایی سرودم / اگر سر داده ام آوای میهن / وگر گفتم من از غم های میهن / اگر از ظلم ها فریاد کردم / هوای میهنی آزاد کردم / بشر را من “عیال الله” دیدم / به هر جسمی دلی آگاه دیدم / ندا می داد خون هر “ندا”یی / که ما را با خدا نبود جدایی / اگر ظلمی رود بر خانه ی مور / سلیمان از ولای حق شود دور / اوین دیگر مرا ماتم سرا نیست / به غیر غار حق رنگ خدا نیست / خدا و خلق را یکباره دیدم / پیام هر دو را یکسان شنیدم / دلم شد خانقاه حضرت دوست / که چشم جان من پیوسته با اوست