• صفحه اصلی
  • » مدیرکل بهزیستی: مصرف الکل در کشور افزایش یافته است...

» مصرف مشروبات الکلی

مدیرکل بهزیستی: مصرف الکل در کشور افزایش یافته است

فرید براتی سده، مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی می گوید، مصرف مشروبات الکلی در ایران افزایش یافته است. او همچنین از مصوبه شورای اجتماعی وزارت کشور برای تاسیس مراکز اقامتی ترک الکل در ایران خبر داده است.