• صفحه اصلی
  • » کارشناسان اقتصادی در همایش دانشگاه تهران: بحران در سازمان تامین اجتماعی جدی است...

» مشاوران میرحسین موسوی

کارشناسان اقتصادی در همایش دانشگاه تهران: بحران در سازمان تامین اجتماعی جدی است

در این گردهمایی علمی برآنیم تا در یک خردجمعی به چند سوال مهم پاسخ دهیم که ماهیت حقوقی این نوع سازمان‌ها چیست؟ تعاملات تامین اجتماعی با دولت چگونه باشد؟ آیا وضعیت موجود قابل قبول است؟ مهم‌ترین چالش‌های سازمان تامین اجتماعی چیست و بالاخره چگونه باید در این زمینه تدبیر شود.