• صفحه اصلی
  • » واکنش مادر سهراب اعرابی به شعارهای مردم در شادی های خیابانی...

» مسیح علینژاد

واکنش مادر سهراب اعرابی به شعارهای مردم در شادی های خیابانی

من باور کنید دیروز از صبح مثلِ مرغِ پرکنده بودم به خاطرِ اینکه روزِ بیست و پنجم برای من یادآوری می شد ولی یک آرامشی داشتم که لااقل مردم به یکی از خواسته های شان رسیدند و آن اینکه رای شان شمرده شود و شد. حالا یک تعدادی مثل من که نتوانستند رای دهند یا وقتش را نداشتند یا احساس گناه کردند یا مردد بود، امیدوارم چهار سال دیگر جلوتر برویم عقب نرویم….