• صفحه اصلی
  • » برگزاری سومین جلسه دادگاه برادران کردپور و خاتمه دادرسی...

» مسعود کردپور

برگزاری سومین جلسه دادگاه برادران کردپور و خاتمه دادرسی

دادگاه انقلاب مهاباد آخرین دفاعیات دو روزنامه نگار کرد و تیم وکلای آنان را اخذ کرد.